Tietosuojaseloste

Päivitetty 25.5.2018

 

1.      Rekisterinpitäjä

Local Loop Oy
Kappelitie 6
02200 Espoo

y-tunnus 0723069-3

 

2.      Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Asiakaspalvelu, helpdesk@localnet.fi, 0456-383370

 

3.      Rekisterin nimi

Local Loop Oy:n asiakasrekisteri

 

4.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään sopimuksen mukaisten palvelujen tuottamiseen, asiakaspalveluun, markkinointiin, laillisten velvoitteiden hoitamiseen sekä asiakassuhteen hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin.

 

5.      Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi, toimitus- ja laskutusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnus.
  • Laskutus ja perintätiedot
  • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, avaus ja irtisanomispäivä
  • Asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä sähköinen viestintä
  • Palvelujen mahdolliset käyttäjätunnukset ja muut tunnisteet

 

6.      Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan asiakkaalta asiakkuuden luomisen ja palvelun tilaamisen yhteydessä.

 

7.      Tietojen luovutus

Asiakkaiden tietoja voidaan luovuttaa alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille palvelun tuottamisen ja asiakassuhteen hallinnoinnin kannalta välttämättömiä toimintoja varten.

Konesaleissa tapahtuvan itsenäisen liikkumisen mahdollistamiseksi henkilötiedot (etu ja sukunimi, puhelinnumero) luovutetaan avaimen kuittauksen yhteydessä kiinteistön kulunvalvonnan ylläpitäjälle. Perintätilanteissa henkilö- ja laskutustiedot luovutetaan perintää hoitavalle yritykselle.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei palvelun toteuttaminen vaadi sitä. Tällöinkin tietosuojasta huolehditaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

8.      Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiaineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Sähköinen aineisto on suojattu monin teknisin keinoin. Rekisteriin pääsy on rajattu käyttöoikeuksin.

 

9.      Tarkastusoikeus, korjaamisoikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Pyynnön yhteydessä täytyy todistaa henkilöllisyys. Ota yhteyttä sähköpostilla helpdesk@localnet.fi tai kirjepostilla allekirjoituksella varustettuna osoitteeseen Local Loop Oy / Tietosuoja, Kappelitie 6, 02200 Espoo.